Reglament1.- Organització

2- Obligacions dels Participants

3.- Assegurances – Animals de companyia

4.- Material Obligatori

5.- Horaris, Controls de pas

6.- Abandonaments

7.- Inscripcions

8.- Drets d’Imatges i Protecció de Dades

9.- Classificacions i Desqualificacions

10- Seguretat

11- Altres Normatives

12.- Disposicions Finals

Notes

 

1.- ORGANITZACIÓ

Podran participar totes aquelles persones que ho desitgin, sen l’edat mínima per poder participar-hi de 14 anys el dia de la prova.

Els menors de 18 anys a data de la prova estan obligats a lliurar a l’organització una autorització dels pares o tutor legal que s’haurà de presentar en el moment de la recollida del dorsal i que us podeu descarrega en aquesta mateixa web dins del menú INSCRIPCIONS.

Els menors de 16 anys a data de la prova estan obligats a anar acompanyats d’un adult durant tot el recorregut i el dret d’admissió recaurà a criteri de l’entitat. Si un menor de 16 anys abandona, el seu acompanyant no podrà continuar sota cap circumstància.

L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants, però vetllarà per evitar-los.

L’entitat organitzadora no es fa responsable dels objectes que es perdin, o que els participants deixin als controls.

L’organització estarà en contacte amb els grups de rescat i assistència sanitària pertinent (Protecció Civil.) per poder facilitar l’evacuació en cas d’accident.

L’organització es reserva el dret a fer ús d’un conductor i vehicle privat per al desplaçament de participants no urgent ni especialitzat en el cas de necessitar atenció mèdica i/o pel seu trasllat d’un control a altre durant el transcurs de la prova.

Tots els participants obtindran un record exclusiu de La Romànica Navàs.

 

2.- OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

 • Complir la normativa del reglament del CCCR.
 • Complir la normativa del reglament intern de la caminada.
 • Tota persona inscrita a la prova ha de tenir els mínims físics i de salut necessaris per realitzar-la quedant sota la seva responsabilitat qualsevol problema físic que es pugui ocasionar.
 • Disposar dels coneixements i destresa tècnica suficients com per garantir la seva pròpia seguretat en l’entorn i les condicions d’autonomia en les quals es desenvolupa la prova.
 • Els inscrits participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil.
 • Dur la llicència federativa vigent (si es el càs), acompanyada del DNI que haurà de ser presentada a qualsevol membre identificat de l’organització que ho sol·liciti en la recollida del dorsal o en qualsevol moment de la prova.
 • Seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.
 • En cas d’una incidència que hagi observat comunicar-ho a l’organització de la prova, utilitzant el telèfon d’emergència que consta en el dorsal o al control més proper.
 • Ajudar o prestar atenció a participants que requereixin assistència.
 • Respectar propietats, masies i conreus per on passi la caminada.
 • No malmetre la natura.
 • Transitar amb prudència i segons les normes establertes per pistes i carreteres obertes al trànsit.
 • Transitar a poc a poc en presència de persones, animals o vehicles.
 • No provocar alteracions en els processos i en el funcionament natural dels ecosistemes.
 • No deteriorar els recursos biòtics, geològics, culturals o, en general, el paisatge.
 • Esquivar o evitar les zones mediambientalment sensibles.
 • Realitzar les necessitats fisiològiques en els llocs adients o, en tot cas, fora de l’aigua i lluny de llocs de pas o reunió de persones.
 • No encendre foc ni provocar situacions de risc d’incendi.
 • No utilitzar o instal·lar cap tipus d’estructura o element que deixi empremta permanent en el medi.
 • No llençar ni abandonar objectes o residus sòlids o líquids fora dels llocs habilitats expressament per a la recollida d’aquests.
 • No sortir del recorregut marcat.
 • Tancar les tanques o fils per bestiar, que es vegi obligat a obrir al seu pas.
 • Dur sempre el dorsal en un lloc visible a la part frontal del cos perquè l’organització pugui identificar els participants amb claredat en cada un dels controls.
 • El dorsal és personal i intransferible, per la qual cosa no el cedirà o vendrà a cap altra persona, inclús en el cas que no pugui assistir a la prova. En cas de cedir-lo, pel motiu que sigui, s’avisarà a l’organització, sempre abans de l’inici de la prova, i es farà el canvi de dades corresponents a la nova persona que utilitzarà el dorsal en qüestió.
 • Accedir a les zones comunes, als avituallaments i a la zona d’arribada amb el dorsal corresponent.
 • Les persones no acreditades no tindran accés als serveis ni avituallaments-
 • L’organització es reserva el dret a prendre les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema necessitat o d’emergència, sota la pertinent direcció facultativa.
 • L’organització es reserva el dret a fer ús d’un conductor i vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat del participant en el cas de necessitar atenció mèdica i/o pel seu trasllat d’un control a altre durant el transcurs de la prova.

 

3.- ASSEGURANCES – ANIMALS DE COMPANYIA:

Per participar en una prova del CCCR serà obligatori estar cobert per una assegurança amb la modalitat adequada a la caminada i que només podrà ser:

– Carnet federatiu de muntanya corresponent a l’any en curs.
– Assegurança temporal.

Així mateix l’entitat organitzadora no es farà responsable dels danys derivats o ocasionats que no estiguin garantits en l’assegurança de la llicència esportiva o temporal.

La participació d’animals de companyia en la prova restarà restringida a criteri i decisió de l’organització.

En cas d’admetre animals de companyia, el propietari/a d’aquest haurà de posseir obligatòriament una assegurança de responsabilitat civil de l’animal, portar-lo lligat amb corretja i proveir-se d’un morrió per si s’escau la seva utilització.

 

4.- MATERIAL OBLIGATORI

El participant declara que disposa també del material esportiu i de seguretat exigit per l’organització per el dia de la prova, garantint que aquest es troba en bon estat, que sap utilitzar‐lo adequadament i que el durà damunt seu durant tota la prova.

 • Telèfon personal operatiu amb la bateria carregada al 100% i el número de telèfon de contacte de l’organització, amb el GPS activat i amb un d’aquests programes o similar instal·lats per GEO localitzar:
  Whatsapp, Telegram o Alpify per ser utilitzats en cas d’emergència.
 • Jaqueta impermeable.
 • Dipòsit per hidratació amb una capacitat de com a mínim un litre. Com a mesura envers al medi natural, l’organització no subministrarà gots de plàstic pel subministrament de líquids, per tant, és
  obligatori portar un bidó, ampolla, got, etc…
 • Motxilla.
 • Llanterna o frontal amb recanvi de bateries.
 • Manta tèrmica de 1,4 x 2 m mínim.
 • En ser una prova parcialment nocturna serà necessari material reflectant homologat, que serà d’utilització obligatòria en encreuaments i trams de carreteres.

En funció de les previsions meteorològiques que puguin presentar-se el cap de setmana de la prova l’organització per motius de prevenció i/o de seguretat, podrà exigir al participant un extra d’equipament obligatori. L’organització es compromet a informar-ne prèviament pels canals habituals i a realitzar-ne el corresponent control abans de la sortida o durant la mateixa.

 

5.- HORARIS i CONTROLS DE PAS 

 • La primera sortida per La Romànica i La Medium serà de Navàs el dissabte dia 19 de setembre, a les 17:00 hores a la part nord del Passeig Ramón Vall on també hi ha instal·lada la recepció, inscripcions del mateix dia, arribada i informació.
 • La segona sortida per La Minor serà a Cal Marçal (Puig Reig) a les 17:00 hores del mateix dia 19 de setembre a la zona propera a l’església del mateix nucli (Transport gratuit des de Navàs a Puig Reig).
 • Els participants han d’invertir com a màxim 22 hores 30 minuts a fer el recorregut. S’ha de fer pel traçat senyalitzat. Per aquest motiu s’establiran els controls de pas que es considerin adients.
 • El dorsal (targeta de ruta) s’ha de segellar en tots els controls que hi hagi al llarg del recorregut i s’ha de lliurar al control d’arribada sense desperfectes.

Adjuntem horaris tancament, distancies, controls i avituallaments:

St. Miquel Castelladral 11,800 20:15 Control/ Avituallament

Sta. Fe Valldeperes 20,300 22:30 Control/ Avituallament

St. Esteve Pujol de Planés 30,300 01:15 Control/ Avituallament

St. Joan de Montdarn 34,300 02:30 Control/ Avituallament

St. Miquel Fenogedell 38,300 03:30 Control/ Avituallament

Cal Flor 47,300 05:30 Control/ Avituallament

St. Joan. Degollat 45,5 05:30 Control/ Avituallament

Puig-Reig 49,500 06:30 Control/ Avituallament

St. Andreu cal Pallot 53,700 07:40 Control/ Avituallament

St. Pau de Pinós 59,800 09:55 Control/ Avituallament

St. Miquel de Terradelles 68,800 12:25 Control/ Avituallament

Sta. Maria de Cornet 75,200 13:40 Control/ Avituallament

Navàs 83,000 14:30 Arribada

 

6.- ABANDONAMENTS

 • En cas d’abandonament en qualsevol de les 3 distàncies és obligatori comunicar-ho a l’organització i lliurar el dorsal a un dels controls o a qualsevol membre de l’organització o bé als “escombra”.

En qualsevol cas l’organització no es responsabilitzarà dels abandonaments que es produeixin.

 

L’organització es reserva el dret a decidir el moment més idoni en cas d’abandonament per retornar el participant a la sortida segons la necessitat o no d’emergència de l’afectat i del propi desenvolupament de la cursa.

Remarcar que sempre s’usarà un conductor i vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat pel seu trasllat.

En cas d’abandonar us preguem que intenteu fer-ho a Sant Joan de Montdarn (Km.34,7), Puig Reig (Km.49,750) o a St. Pau de Pinós. (Km. 62,5)

L’equip escombra sortirà darrera l’últim participant de les distàncies i serà l’encarregat de tancar oficialment els controls i la prova.

Els participants superats per l’equip escombra quedaran fora de la marxa i de tota responsabilitat de l’organització.

La comunicació amb els controls, l’equip escombra i l’arribada serà assegurada pels aparells telefònics.

 

7.- INSCRIPCIONS 

A partir del dia 17 de febrer i fins el 18 de setembre, reservant la primera setmana als participants federats. Caldrà fer la inscripció via web amb pagament per targeta de crèdit amb passarel·la segura de BANC SABADELL.

Els socis del C.E.Navàs tindran un descompte de 5€ en qualsebvol de les distàncies.

Inscripcions limitades a 500 participants.

Un cop feta l’inscripció l’organització no retornarà en cap cas l’import.

 

8.- DRETS D’IMATGE I PROTECCIÓ DE DADES

Tots els corredors renuncien als seus drets d’imatge durant la cursa i l’organització podrà utilitzar les seves imatges per motius d’interès propi.
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la integritat personal i familiar i a la pròpia imatge.
L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a la realització de fotografies i/o filmacions de la seva persona i dona el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de la cursa, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades.
D’acord amb la nova llei del Reglament General de Protecció de dades 2018 RGPD (UE) 2016/679,
totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova i la seva promoció; sota la responsabilitat del C.E. Navàs . Podeu exercir el vostre dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça:
C.E. Navàs Crta. De Berga, 81 (08670) NAVÀS.

 

9.- CLASSIFICACIÓ I DESQUALIFICACIONS

Les classificacions seran publicades la web del CE Navàs.

Serà motiu de desqualificació:

 • No segellar el dorsal (targeta de control) en tots els controls de pas.
 • La pèrdua del dorsal (targeta de control).
 • No fer la totalitat del recorregut a peu.
 • Superar l’hora límit d’arribada.
 • Qualsevol actitud manifestament incívica o contrària a l’ètica excursionista i del present reglament.

10.- SEGURETAT
La comunicació amb els controls, l’equip escombra i l’arribada serà assegurada amb aparells telefònics.

L’organització estarà en contacte amb els grups de rescat i assistència sanitària pertinent (Protecció Civil) per poder facilitar l’evacuació en cas d’accident.

El participant autoritza a l’organització a prendre les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema necessitat o d’emergència sempre sota la pertinent direcció facultativa.

Autoritza també a usar un vehicle i conductor privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat en el cas de necessitat d’atenció mèdica i/o pel trasllat dels participants d’un control a altre durant el transcurs de la prova.

 

11.- ALTRES NORMATIVES

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la Romànica Navàs, si bé l’organització podrà suspendre-la abans de sortir cap participant o modificar-ne el seu recorregut en qualsevol moment.

Part de la prova es farà de nit i l’itinerari segueix algun tram de carretera oberta a la circulació o la creua, per tant és obligat que els participants portin elements lluminosos o reflectants segons el que disposa l’article 123 del vigent Reglament General de Circulació.

Dipòsit per hidratació amb una capacitat de com a mínim un litre. Com a mesura envers al medi natural, l’organització no subministrarà gots de plàstic pel subministrament de líquids, per tant, és obligatori portar un bidó, ampolla, got, etc…

 

12.- DISPOSICIONS FINALS

El fet d’inscriure-s’hi representa l’acceptació d’aquest reglament en la seva totalitat.

Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt segons el criteri dels organitzadors o per l’Àrea de Marxes de la FEEC.
Aquest reglament està basat en el reglament de la CCCR i aprovat per l’Àrea de Marxes de la FEEC.

 

NOTES:

Hi haurà servei de dutxes al finalitzar la Marxa.

Els controls recullen les piles, no les tireu pel camí.

Si en qualsevol moment perdeu les marques, torneu enrere fins a trobar la darrera, i des d’aquell punt, busqueu la següent.

Si no esteu acostumats a aquest tipus de marxes, procureu no caminar sols, especialment de nit.

El motiu pel qual recomanem que cadascú es porti el seu propi vas és per tal de no generar més deixalles de les totalment necessàries.

 

QUE TINGUEU UNA BONA ROMÀNICA NAVÀS!!!


La Romanica

19 i 20 SETEMBRE

3 RECORREGUTS - 3 AVENTURES
- ROMÀNICA 83km
- MEDIUM 57km
- MINOR 36km